Aktualności i komunikaty

 

Komunikat z dnia 1.04.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Zespól Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu rozszerzył możliwości techniczne o wzorcowanie pehametrów i konduktometrów.

Komunikat z dnia 01.09.2014 r.

Informujemy, że od 01 września 2014 roku obowiązuje nowy cennik na usługi wzorcowania świadczone przez Zespół Laboratoriów Wzorcujacych Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.


 

95 lat administracji miar

W tym roku Główny Urząd Miar obchodzi jubileusz 95-lecia. Główny Urząd Miar powstał w 1919 roku jako jedna z pierwszych instytucji w niepodleglej Polsce. 20 maja, w Światowym Dniu Metrologii odbędą się uroczystości związane z jubileuszem.

List Pani Janiny Marii Popowskiej Prezesa Głównego Urzędu Miar na obchody jubileuszu 95-lecia

 

 

Od dnia 20 grudnia 2013 r. Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu posiada dodatkowo akredytacje na wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych. Pełen zakres akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (AP 084) dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.