Aktualności i komunikaty

Komunikat o udziale Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu 
w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.
Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie: oferty.praca.gov.pl.

 Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą.

  Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu można uzyskać pod numerem telefonu (61) 8567-281 oraz adresem mailowym: kadry.oum.poznan@gum.gov.pl

 

Komunikat z dnia 12.01.2016 r.

 Uprzejmie informujemy, że Zespół Labolatoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu rozszerzył Zakres Akredytacji AP 084 o wzorcowanie pehametrów i konduktometrów.

 

Komunikat z dnia 17.12.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że czasowo została wstrzymana legalizacja wag przenośnych do pomiaru nacisku koło/oś pojazdu ze względu na modernizację stanowiska pomiarowego. Ponowne uruchomienie stanowiska pomiarowego do legalizacji wyżej wymienionych wag prognozowane jest w miesiącu styczniu. Prosimy jednak o potwierdzenie tego faktu w Biurze Obsługi Klienta Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu przed dostarczeniem przyrządów pomiarowych do legalizacji.

Komunikat z dnia 25.09.2015 r.

W dniu 25.09.2015 r. przedstawiciele Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu uczestniczyli w otwarciu Prywatnego Muzeum Wag i Miar Aliny i Juliusza Gustowskich, mieszczącego się w Sadach k. Poznania. Muzeum liczy ponad 400 eksponatów - przyrządów pomiarowych. Znaczną część kolekcji stanową wagi pochodzące z różnych kontynentów. Najstarszy eksponat - waga monetarna - pochodzi z 1770 r.

Zdjęcie 1Zdjęcie 1                Zdjęcie 2Zdjęcie 2                Zdjęcie 3Zdjęcie 3                Zdjęcie 4Zdjęcie 4

Komunikat z dnia 10.08.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Głównego Urzędu Miar opublikowany został komunikat o rozpoczęciu prac nad Strategią GUM, terenowej administracji miar i administracji probierczej na lata 2016 - 2020. Dla wszystkich zainteresowanych wyrażeniem swoich opinii zamieszczamy poniżej link do komunikatu:

http://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2015/prace-nad-strategia-glownego-urzedu-miar/


Komunikat z dnia 01.04.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Zespól Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu rozszerzył możliwości techniczne o wzorcowanie pehametrów i konduktometrów.

Komunikat z dnia 01.09.2014 r.

Informujemy, że od 01 września 2014 roku obowiązuje nowy cennik na usługi wzorcowania świadczone przez Zespół Laboratoriów Wzorcujacych Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.


 

95 lat administracji miar

W tym roku Główny Urząd Miar obchodzi jubileusz 95-lecia. Główny Urząd Miar powstał w 1919 roku jako jedna z pierwszych instytucji w niepodleglej Polsce. 20 maja, w Światowym Dniu Metrologii odbędą się uroczystości związane z jubileuszem.

List Pani Janiny Marii Popowskiej Prezesa Głównego Urzędu Miar na obchody jubileuszu 95-lecia

 

 

Od dnia 20 grudnia 2013 r. Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu posiada dodatkowo akredytacje na wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych. Pełen zakres akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (AP 084) dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.